phần mềm email marketing, phần mềm email marketing miễn phí,email marketing, phần mềm gửi email marketing,phần mềm email marketing free,marketing email,phần mềm gửi email hàng loạt miễn phí

Phần mềm gửi email marketing hàng loạt

Email Marketing

Tony Email Marketing Pro

gửi email marketing tự động

Phần mềm email marketing onlineEMAIL MARKETING
1. Quản lý danh sách mail khách hàng,nhập danh bạ tự động
2. Hỗ trợ gửi email marketing hàng loạt với số lượng lớn
3. Hỗ trợ danh sách mẫu mail marketing phổ biến và thông dụng nhất.
4. Hỗ trợ việc biên xoạn mẫu mail trực quan
5. Hỗ trợ việc cập nhật danh sách mail nhanh từ file text hoặc excel.
6. Hỗ trợ gửi bản tin mail hàng ngày thông qua kênh RSS
7. Tùy chỉnh Brand Name
8. Tùy chỉnh Email Reply
9. Cá nhân hóa Email
phần mềm email marketing pro

phần mềm email marketing

Tải phần mềm Email Marketing Pro 2015

Sử dụng miễn phí áp dụng từ 24/04/2016 , các bạn vui lòng xem video hướng dẫn tại : Video Youtube để sử dụng hiệu quả phần mềm.